Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

5o Athens Bike Festival 2014


                                                          5o Athens Bike Festival 
από την Παρασκευή 19 έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 
Ημέρες και ώρες λειτουργίας
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 18:00-21:00
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014
10:00-21:00
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014
10:00-21:00

 5o Athens Bike Festival