Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

5o Athens Bike Festival 2014


                                                          5o Athens Bike Festival 
από την Παρασκευή 19 έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 
Ημέρες και ώρες λειτουργίας
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 18:00-21:00
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014
10:00-21:00
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014
10:00-21:00

 5o Athens Bike Festival