Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020

Αγρια φύση

Φωτογραφίζοντας την Ελληνική άγρια φύση.

 

Μουστακαλής (Panurus biarmicus)


Ο Μουστακαλής είναι πτηνό της οικογενείας των Τιμαλιιδών, που απαντά και στον ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Panurus biarmicus .Το είδος εξαπλώνεται σε εύκρατες -κυρίως- περιοχές της Ευρασίας, όπου απαντά ως καθιστικό, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές της επικρατείας του, παραμένει όλο το έτος ως επιδημητικό πτηνό. Προτιμάει τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη και τις μέσες ή λίγο         χαμηλότερες θερμοκρασίες.Στην Ευρώπη, η κατανομή του είναι πολυ