Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Ταξιδεύοντας στον Αμβρακικό κόλπο & την Πρέβεζα


Υγροβιότοπος Του Αμβρακικού Κόλπου

Ο χώρος αυτός καλύπτεται από καλαμιώνες, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους και 
λουρονησίδες.Πρόκειται για ένα τεράστιο καταφύγιο υδρόβιων και αρπακτικών πουλιών. Αποτελεί μεταναστευτικό στέκι για 270 είδη πτηνών με συνολικό πληθυσμό 150.000, αλλά και άλλων ζώων.Ο Αμβρακικός κόλπος είναι έναςσημαντικός υγροβιότοπος, διεθνούς ενδιαφέροντος. Προστατεύεται από τη διεθνή συνθήκη Ramsar και με διάφορα προγράμματα, όπως το Life, έγιναν πρωτοποριακές παρεμβάσεις. Ουγροβιότοπος εκτείνεται ανάμεσα από τις εκβολές Λούρου καιΑράχθου.
Από τα είδη που βρίσκουν καταφύγιο εδώ: