Δευτέρα 1 Απριλίου 2013

O "Σιωπηλός Κόσμος" στην Βαρβάκειο αγορά Αθηνών 21.04.2013

O "Σιωπηλός Κόσμος" στην Βαρβάκειο αγορά Αθηνών 21.04.2013
Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ ανακοινώνει την πραγματοποίηση της έκθεσης υποβρύχιας φωτογραφίας «Σιωπηλός Κόσμος» στη Βαρβάκειο Ιχθυαγορά Αθηνών, στις 21 Απριλίου 2013.

Στην έκθεση μας παρουσιάζονται φωτογραφίες που έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους επισκέπτες τους στο ζήτημα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας μας. Στις 200 περίπου φωτογραφίες που