Κυριακή 21 Ιουνίου 2015

Underwater fashion


Concept idea-Designer-Styling:   Lora Dimoglou - Fashion Designer 
Photography: Kostas Ladas 
Make up artist: Antigoni Kapetanaki

''Silent Conviction'' 
When we reject the environment , it rejects us too - and then who will save us?
Our waste carries our signature - and we all sign the sea's death warrant when we rob it of it's vital gift of life. 
(Concept by Lora Dimoglou Inspired by the photographic exhibition of Kostas Ladas and the immeasurable assistance of the Hydronauts in repairing the damage caused by human refuse.)

''Σιωπηλή Καταδίκη''
Όταν απορρίπτεις το περιβάλλον σου,αργά ή γρήγορα θα σε απορρίψει κι αυτό και τότε ποιός θα σώσει εσένα;
Τα απορρίμματα μας έχουν την υπογραφή μας .Όλοι μαζί υπογράψαμε την καταδίκη της θαλάσσιας κληρονομιάς μας και της στερήσαμε την ζωτική προσφορά της!
(Εμπνευσμένο από την έκθεση φωτογραφίας του Κώστα Λαδά και την ανεκτίμητη προσφορά των Υδροναυτών στην επανόρθωση της ζημιάς που προκαλούνε τα ανθρώπινα απορρίματα)

Lora Dimoglou


fashion ,photographer, Ladas,

Kostas Ladas

Concept idea-Designer-Styling:   Lora Dimoglou - Fashion Designer 

Photography: Kostas Ladas 


Make up artist: Antigoni Kapetanaki

underwater photography mediterranean sea mermaids


Underwater Fashion Photography

Concept idea-Designer-Styling:   Lora Dimoglou - Fashion Designer 

Photography: Kostas Ladas 


Make up artist: Antigoni KapetanakiMermaid fashion


Kostas Ladas photographermediterranean sea mermaids


......................................................................................................................................................................................
Fashion Designer-Styling:
   Lora Dimoglou - Fashion Designer 
Photography: Kostas Ladas 
Make up artist: Antigoni Kapetanaki

Lora Dimoglou fashion designer
Fashion Designer-Styling:   Lora Dimoglou - Fashion Designer 
Photography: Kostas Ladas 
Make up artist: Antigoni Kapetanakisea fashion
Fashion Designer-Styling:   Lora Dimoglou - Fashion Designer 
Photography: Kostas Ladas 
Make up artist: Antigoni Kapetanaki
Fashion Designer-Styling:   Lora Dimoglou - Fashion Designer 
Photography: Kostas Ladas 
Make up artist: Antigoni Kapetanaki

Fashion Designer-Styling:   Lora Dimoglou - Fashion Designer 
Photography: Kostas Ladas 
Make up artist: Antigoni Kapetanaki

..............................................................................................................................................................


Fashion Designer-Styling: Lora Dimoglou - Fashion Designer 

Model: Katia Stratou 

Special thanks to Chrisovitsiotis Yiannis Κτημα Απεραντο Γαλαζιο-Χρυσοβιτσιωτη
............................................................................................................................

Fashion Designer-Styling: Lora Dimoglou - Fashion Designer 
Model: Kirsten Ciel Lauder 
Special thanks to Chrisovitsiotis Yiannis Κτημα Απεραντο Γαλαζιο-Χρυσοβιτσιωτη


Δεν υπάρχουν σχόλια: